Helytörténeti blog

Utcaneveink nyomában - Vasvári Pál út

Az út már az 1791-es térképen is látható, 1854-ben pedig már szinte teljesen be is épült. Ekkor a Huszár utcától nyugatra Tél utca, keletre pedig Mező utca volt a neve. Népi elnevezése a Huszár utcáig Tök sor volt, feltehetően azért mert a terület egykor a kertség határán feküdt. A Huszár utcától keletre pedig Birge sor volt a neve, feltehetően azért mert a kertség ezen részén számos birge -azaz juh-. Az utat feltehetően 1920 körül Petőfi Sándorról nevezték el. Mai nevét 1947-ben kapta.

Utcaneveink nyomában - Vásárhelyi Pál út

Az út az 1967-es osztással jött létre, amikor a páros oldalt parcellázták ki, a páratlan oldalt pedig 1972 és 1975 között osztották ki. Az út a nevét is az osztáskor kapta. Vásárhelyi Pál (1795‒1846) Szepesolaszin született, ahol édesapja Vásárhelyi Mátyás evangélikus kántortanító volt, édesanyja pedig Téglásy-Bekk Mária. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd Miskolcon és Eperjesen tanult tovább. A pesti Mérnökképző Intézetben 1816-ban végzett. 1821-ben házasságot kötött szentmiklósi Sebők Máriával. Házasságukból hat gyermek született. 1829-ben Vásárhelyire bízták a Duna felmérését.

Utcaneveink nyomában - Vásárhelyi Pál út

Az út az 1967-es osztással jött létre, amikor a páros oldalt parcellázták ki, a páratlan oldalt pedig 1972 és 1975 között osztották ki. Az út a nevét is az osztáskor kapta. Vásárhelyi Pál (1795‒1846) Szepesolaszin született, ahol édesapja Vásárhelyi Mátyás evangélikus kántortanító volt, édesanyja pedig Téglásy-Bekk Mária. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd Miskolcon és Eperjesen tanult tovább. A pesti Mérnökképző Intézetben 1816-ban végzett. 1821-ben házasságot kötött szentmiklósi Sebők Máriával. Házasságukból hat gyermek született. 1829-ben Vásárhelyire bízták a Duna felmérését.