Helytörténeti blog

Pap kastély 1993

A mára már archív értékkel bíró fotót Tamus Angéla készítette.
A Külső Iskolaként is ismert épület neve valójában nem a Pap családra utal, hanem arra a tényre, hogy az 1920-as években a plébános, azaz a pap építette fel a boltozatos téglapincével rendelkező, de vályogból épített villa szerű épületet. Az akkori plébános Hebrony Kálmán volt, aki a korábban Szűcs-pusztaként is nevezett területet özvegy Szűcs Mihálynétól örökölte meg.

Kovács Nándor kosarat fon

Az 1970-es években készíthetett felvételen a fényszarusi Kovács Nándor bácsi kosarat fon.
Egykor Jászfényszarun is számos ügyeskezű ember élt, akik gyakran nem csak saját családjuk, hanem megrendelők részére is készítettek használati tárgyakat.
Egyik ősmesterségünk a kosárfonás volt, hiszen a város határa egykor jórészt mocsaras volt, ami kedvezett a kosárfonás alapanyagának - a fűzfa - elterjedésének.

Fotók az I. világháborúból

Az I. világháború során mind a katonákról, mind pedig az otthon maradt családtagokról számos felvétel készült. A férfiak szinte kivétel nélkül katona egyenruhában álltak a fényképész elé. Az otthoniak pedig a legtöbb esetben ünneplő ruhában fényképesztették le magukat. A fényszarui nők az I. világháború alatt még jórészt különleges jász viseletüket hordták. A gyermekek viselete szinte csak méretében különbözött a felnőttekétől. Ezzel szemben a kisgyermekek -fiúk és lányok egyaránt- zubbonyt viseltek.