Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Könyvtárunk

Történetünk

Jászfényszarun 1945 előtt két olvasókör működött, könyvállományuk a II. világháború alatt megsemmisült. A jelenlegi könyvtár alapját az 1951-ben kialakított letéti könyvtár képezte, majd 1961. január 1-jétől tanácsi közművelődési könyvtárként működött a községi kultúrotthonnal közös épületben. Kezdetben pedagógusok látták el a könyvtárosi teendőket. 1963-tól 1973-ig szakképzetlen dolgozók váltották egymást a már főállású munkakörben.

1966-ban az új művelődési házban a Községi Könyvtár is helyet kapott, gyerekkönyvtári részleggel. A könyvállomány gyarapodásával hamarosan kicsinek bizonyult a rendelkezésre álló két terem, ezért 1973 januárjában a gyermekrészleget az új iskolába költöztették. Jelenleg az emeleten két helyiségben 2 könyvtáros (Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó) látja el a könyvtári feladatokat. A könyvtár összevonásra került a művelődési házzal. Az intézmény jelenlegi neve: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.
Igazgató: Bordásné Kovács Katalin

Feladatunk

A könyvtár feladata elsősorban a helyi lakosság színvonalas könyvtári ellátásának biztosítása.

Részlegeink

Szakirodalmi
Szépirodalmi
Gyermek és ifjúsági
Helytörténeti
Informatikai részleg 3 felhasználói géppel
Szolgáltatásaink

könyvtárlátogatás
a könyvtár egész állományának helyben használata
az állományfeltáró eszközök használata (katalógus)
közérdekű információ nyújtása
irodalomkutatás, irodalomfigyelés
kölcsönzés (könyv, folyóirat, DVD, CD, diafilm)
könyvtárközi kölcsönzés
bejelentkezett csoportoknak könyvtári foglalkozás megtartása