Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Vásárhelyi Pál út

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az út az 1967-es osztással jött létre, amikor a páros oldalt parcellázták ki, a páratlan oldalt pedig 1972 és 1975 között osztották ki. Az út a nevét is az osztáskor kapta. Vásárhelyi Pál (1795‒1846) Szepesolaszin született, ahol édesapja Vásárhelyi Mátyás evangélikus kántortanító volt, édesanyja pedig Téglásy-Bekk Mária. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd Miskolcon és Eperjesen tanult tovább. A pesti Mérnökképző Intézetben 1816-ban végzett. 1821-ben házasságot kötött szentmiklósi Sebők Máriával. Házasságukból hat gyermek született. 1829-ben Vásárhelyire bízták a Duna felmérését. A hajózás szempontjából a legkritikusabb az aldunai szakasz volt, aminek tervezésében és kivitelezésében is részt vett és 1837-ben fejeződött be. Érdemei elismeréséül 1835-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1838-ban pedig rendes tagjává választották. 1846-ban a Tisza szabályozásának a terveit is elkészítette két változatban, de a Tiszavölgy Társulat ülésén szívroham következtében életét vesztette. (Terveit csak részben valósították meg.) Nevét több oktatási intézmény is felvette.