Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Vajda János utca

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az utca az 1974-es osztással jött létre részben az egykori Ószőlő területéből. Az utcát ekkor nevezték el Vajda János újságíró, költőről. Vajda János (1827‒1897) Pesten született Vajda Endre és Veleczky Lídia gyermekeként. Tanulmányait Székesfehérváron és Pesten végezte. Példaképének Petőfi Sándort tartotta, ezért versírással is próbálkozott, valamint a vándorszínészetet is kipróbálta. 1846-tól gazdatiszti gyakornok volt. Mint a Pilvax kávéház törzsvendége részt vett az 1848. március 15-i pesti forradalomban, majd ez év augusztusában honvédnek jelentkezett és a délvidéki harcokban vett részt. A szabadságharc leverése után büntetésül 1850-ig az osztrák hadseregbe sorozták be, mint közlegényt. Egész élete során jelentős anyagi gondokkal küzdött, bár újságírással és irodai munkákkal is foglalkozott. Költői stílusára jellemző, hogy még bár a romantika eszközeit még használta, de már a szimbolizmus előfutárának is tekinthető, ezért Ady Endre az elődjeként is tekintett Vajdára. Egyik kiemelkedő műve a Húsz év múlva. 1880-ban feleségül vette Bartos Rozáliát, de jórészt Vajda szeszélyessége miatt két év után elküldte. Ezért élete végén magányosan és szegényen élt.