Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Szent Család tér

Dr. Farkas Kristóf Vince

A tér a legrégebbi részét képezi a városunknak, hiszen 1702-ben itt épült fel a templom. Ezért népi elnevezése Templom tér volt. A templom körül 1775-ig fallal körülvett temető helyezkedett el. Miután a temető megszűnt a terület egyre inkább valódi közterületté vált. 1930-ban a teret parkosították és ekkor Hősök parkjának nevezték el az itt felállított I. világháborús emlékműről. 1947-ben Szabadság térnek nevezték el. Mai nevét 1993-ban kapta, hiszen a templom mellett található, az országosan is ritkaságnak számító Szent Család szobor. A szobrot 1769-ben Szalmás József állíttatta. Az álló téglatest talapzaton található magyar nyelvű felirat mai helyesírással és a rövidítés feloldásával így hangzik: Szalmás József költségével állíttatott az Úr 1769. évében. A talapzatra állított korintoszi oszlop tetején láthatjuk a Szent Család (azaz Szűz Mária, Szent József és a gyermek Jézus) szobrát. Középen a gyermek Jézus Krisztus látható, aki szülei kezét fogja jobb oldalán Szűz Máriával, balján pedig nevelőapjával Szent Józseffel.
A leírtakból követezik, hogy a közterület elnevezését nem Szentcsalád tér alakban kell írni, hanem így: Szent Család tér.