Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Madách Imre út

Dr. Farkas Kristóf Vince

Ez az út is már jól felismerhető Bedekovich Lőrinc 1791-es térképen. 1854-ben Serház utca volt a neve, mert egykor itt állott a serház, azaz a település sörfőzdéje. Másik ma is használt népi neve: Víz sor, ami feltehetően a Zagyva közelségére utal. Az utcát 1925-től Erdő sornak nevezték, hiszen a Zagyván átvezető kis híd az Öregerdőbe, vagy másik nevén Makkoserdőbe vezetett. Kiss József adata szerint az Erdő sor név még táblára is ki volt írva. 1947-ben nevezték el Madách Imréről. Sztregovai és kiskelecsényi Madách Imre (1823‒1864) Alsósztregován született nemesi családban. Édesapja idősebb Madách Imre, édesanyja Majthényi Anna. Már iskolás korától érdeklődött az irodalom iránt. 1841-ben Pesten ügyvédi diplomát szerzett és hamarosan Nógrád vármegye tisztikarában kezdett el dolgozni, de továbbra is folytatta irodalmi munkásságát. 1845-ben házasodott össze Fráter Erzsébettel, akitől három gyermeke született. Madách Imrét 1852-ben szabadságharcosok rejtegetésének vádjával vizsgálati fogságba helyezték. Ő a börtönben is folytatta az írást. Fogságából szabadulva Madách elhitte az anyja által terjesztett rágalmat feleségéről, így 1854-ben elváltak, ami a szerző elkomorodásához vezetett. Ilyen körülmények között írta meg fő művét Az ember tragédiája címmel. A végleges kézirat 1859 és 1860 között készült el. Drámáját már a kortársak is nagyra értékelték és napjainkban is aktuális és gyakran színre vitt műnek számít. Ismert még Mózes című drámája és a Tündérálom című műve is. Madách Imre irodalmi pályájának csúcsán 1864-ben Alsósztregován hunyt el szívelégtelenségben.

Felhasznált kép forrása: https://cultura.hu/kultura/madach-imre-tragediaja/