Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Kiss Ernő út

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az út az egyik legősibbekhez tartozik. Az utcában Kiss József adatai szerint 1962-ben egy obszidián kőbalta került elő, ami alapján az őskorban itt már kisebb emberi megtelepedés lehetett. Jelenlegi ismereteink szerint ez az egyetlen kora újkor előtti megtelepedésre utaló nyom a város területéről. 1854-ben Kis derék utcának nevezeték. Az 1920-as évektől Bajnok utca volt a neve a Kossuth Lajos útig, innen pedig Virág utcának nevezték. A Madách utca lakói Másik sornak hívták. 1947-ben Kiss Ernőről nevezték el. Eleméri és ittebei Kiss Ernő (1799‒1849) örmény eredetű nemesi családban született. A bécsi Theresianumban végezte tanulmányait. 1818-tól a császári hadseregben dzsidásként kezdte katonai pályáját, majd 1845-től a 2. (Hannover) huszárezred parancsnoka lett. 1848 tavaszán a délvidéki Nagykikindán állomásozott, ezért már a szabadságharc elején a szerb felkelők ellen harcolt. A szabadságharc alatt gyorsan lépett előre a katonai ranglétrán: 1848 októberében honvéd vezérőrnaggyá, decemberben pedig honvéd altábornaggyá nevezték ki. 1849 márciusában megkapta a Magyar Katonai Érdemrend II. osztályát. Több alkalommal hadügyminiszter helyettesként is eljárt. A világosi fegyverletétel után orosz, majd osztrák fogságba került és az aradi várba került, ahol 1849. október 6-án golyó általi halállal vesztette életét.

Kép címe és forrása:
Kiss Ernő portréja https://magyartudat.com/213-eve-szuletett-kiss-erno-altabornagy-az-aradi...