Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Kismalom utca

Dr. Farkas Kristóf Vince

Jászfényszarun a XX. század elején két malom létezett: A Felvégben a Gergely-malom (később Márkus-malom, 1944-ben a németek felrobbantották), az Alvégben pedig a Kiss-malom. Kiss Dávid Sándor kutatása szerint a malmot 1910 körül építette Rubint János. 1921-ben Kiss A. János vette át az üzemeltetést és ekkortól a malmot is Kiss-malomnak hívták. Tény, hogy a Felvégben található Gergely-malom nagyobb volt méretében és kapacitásában is, mint az alvégi Kiss-malom, viszont az egykori malom tulajdonosa Kiss János volt, tehát a malom nem a méretéről, hanem a tulajdonosáról lett elnevezve.
Az utca az 1946-os osztással jött létre. Mivel a terület a malom mellett található, ezért nagyon szerencsés módon a Kiss család által üzemeltett malomról kapta a nevét. Bár az 1948-as államosítás elvette a család tulajdonát, a helyi emlékezet és az utcanév is őrzi a malom emlékét. Az utcanév viszont hibás, hiszen a Kiss Dávid Sándor által közreadott korabeli hirdetésekben is olvasható, hogy a malom neve Kiss-malom volt. Éppen ezért szerencsés lenne, ha az utca nevét Kiss-malom utcára módosítanák.

Képek:
A Kiss-malom régen és most