Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Kinizsi Pál út

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az utca 1953-as osztással jött létre és ekkor nevezték el. Kinizsi Pál (1431 k.‒1494) ifjú koráról nem maradt fenn adat. A család feltehetően kisnemesi rangú volt. Kinizsi apja már Hunyadi János seregében is harcolt a törökök ellen. Legendája szerint Kinizsi Pál molnár legény volt és Mátyás királyt malomkő ”tálcáról” kínálta meg borral. Az viszont tény, hogy a vakmerő Kinizsi hatalmas testi erővel rendelkezett. Kinizsi rátermettsége miatt gyorsan emelkedett a ranglétrán. Az is tény, hogy minden általa vezetett csatát megnyert. 1467-ben Máramaros vármegye ispánja volt. 1468-ban Morvaországban harcolt Magyar Balázs hadvezér alatt. 1472-ben hűségéért megkapta a Balaton-Felvidéken Nagyvázsonyt és a hozzá tartozó várat, amit kibővített. A települést jó gazdaként fejlesztette és a falu határában letelepítette a pálos rendet, akiknek Magyar Balázzsal közösen templomot és rendházat építtetett. 1478-tól Kinizsi Alsó-Magyarország főkapitánya volt. 1479-ben az erdélyi Kenyérmezőnél Báthory Istvánnal közösen jelentős győzelmet aratott a török sereg ellen. Itt jegyezték fel, hogy a harcban két karddal küzdött. A csata utáni mulatság során pedig három halott török katonával táncolt úgy, hogy két törököt hóna alatt tartott, egynek pedig a haját a szájában fogta. 1480 körül vette feleségül Magyar Benignát, Magyar Balázs hadvezér leányát. Mátyás halála után 1492-ben Kinizsi Pált bízták meg, hogy az elzüllött és fosztogató Fekete sereget leverje. 1494-ben megmentette Nándorfehérvárt az árulástól, a bűnösöket pedig kivégeztette. 1494-ben az országbírói tisztséget is elnyerte és ez évben még szélütése sem akadályozta meg, hogy Szendrő ostromát irányítsa, de a harc alatt életét vesztette. A messze földön bátorságáról és az ellenséggel való kegyetlenségeiről híres Kinizsi Pált az általa alapított nagyvázsonyi pálos kolostorban temették el. Emlékét őrzi többek között Tatay Sándor nagy sikerű műve. 2018-ban Benkő László írt a hősről könyvet: Kinizsi. Mátyás király hadvezére címmel.

Kép címe és forrása:
Kinizsi Pál síremlékének a részlete https://kinizsivar.hu/siremlekek/#gallery-2