Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Jókai Mór utca

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az utca 1947 körül került kialakításra. Az utca névadója Jókai Mór (1825‒1904) eredetileg ásvai Jókay Móric néven született református kisnemesi családban, a felvidéki Komáromban. Apja: Jókay József, anyja banai Pulay Mária. 1845-ben ügyvédi végzettséget szerzett. 1846-ban jelent meg első regénye a Hétköznapok címmel. Ekkor a létrejövő tízek társasága tagja is lett. (Többek között Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Kerényi Frigyes alkotta a kört.) Jókai tevékenyen részt vett a márciusi ifjak munkájában is, melynek hatására 1848. március 15-én kitört Pesten a forradalom. Ekkor változtatta meg nevét Jókaira, jelezve, hogy nem kíván nemesi előjogaival élni. Szintén ebben az évben vette feleségül Laborfalvi Róza színésznőt. A szabadságharcban pedig hírlapírói munkájával tűnt ki, de a harc leverése után bujdosnia kellett. Regényírói pályája a Kiegyezés után lett igen termékeny. Több mint kétszáz mű fűződik a nevéhez. Saját korában is ünnepelt írónak számított és már ekkor nagy magyar mesemondóként emlegették. Számos díjjal és kitüntetéssel is elhalmozták. Az íráson túl politikai pályája során több alkalommal töltött be országgyűlési képviselői tisztséget is. (Néhány ismert műve: A kőszívű ember fiai, Szegény gazdagok, A lőcsei fehér asszony.) Műveiből több - mai is gyakran műsorra tűzött - film is készült.