Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Hunyadi János út

Dr. Farkas Kristóf Vince

Valószínűleg 1946 körül jött létre és nevét is ekkor kapta. Hunyadi János (1407 k‒1456) feltehetően havasalföldi birtokos családban született, de szülei Erdélybe telepedtek. Hunyadi János így már Kolozsvárott született. Fiatal korában apród lett Ozorai Pipo, majd Lazarevics István szerb despota udvarában. 1430 körül kötött házasságot Szilágyi Erzsébettel. Két gyermekük született: a tragikus sorsú László (1457-ben lefejezték) és Mátyás (a későbbi király). 1430-ben Zsigmond király szolgálatába lépett, akit külföldi útjaira is elkísért. Később tovább emelkedett a ranglétrán. Nevéhez számos török elleni harc fűződik. 1443-ban a hosszú hadjáratban több török csapatot is megvert. 1444-ben viszont a bulgáriai Várna mellett fontos csatát vesztett. Hunyadi János 1446-ban elsőként a magyar történelemben kormányzói tisztséget kapott. Legfényesebb diadala az 1456-os nándorfehérvári győzelem volt, amikor felmentette a kulcsfontosságú várat a török ostrom alól. Hősiessége egész Európában ismertté vált és a déli harangszó is a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. A győzelem után viszont az ostrom következményeként kitört pestisjárványban Hunyadi is életét vesztette. Gyulafehérvárott a székesegyházban temették el ahol sírja ma is látható.
Hunyadi Jánosról számos vers és több regény is megemlékezik. Életéről Bán János (Bán Mór álnéven) ír regényciklust.

Kép címe és forrása:
Hunyadi János egyik legkorábbi ábrázolása a Thúróczi-krónikában https://erdelyinaplo.ro/elo-emlekezet/hunyadi-janos-a-legnagyobb-torokvero#