Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Honvéd út

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az utca az 1800-as évek első felében alakult ki a korábbi kertség területén. 1854-ben Temető utcának nevezték, mert az akkor már létező Alsó temetőhöz vezetett. Régi népi elnevezése Új sor volt. A Vörösmarty utcától lejjebb fekvő részt 1924-ben osztották ki. Ma is használt nevét feltehetően ekkor kaphatta. A honvédség az 1848‒49-es forradalom és szabadságharc egyik máig ható emléke, hiszen 1848 májusában jött létre az ország megvédésére. Megszervezésével Mészáros Lázár Honvédelmi minisztert bízták meg. Ekkor a honvédségen belül gyalogos, huszár és tüzér ezredeket állítottak fel. A szabadságharc után az elnevezés napjainkig tovább él és a magyar katona neve ma is honvéd.

Képek címe és forrása:
Zahorai János: Honvéd parancsőrtiszt portréja
https://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index1896.html