Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Dugonics utca

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az egykori Válykos tó és az Alsótemető között az utca házhelyeit 1912 körül kezdték kiosztani. Ekkor még a területnek valódi neve nem volt csak Alvég újtelepnek nevezték. Nevét 1951-ben kapta. Dugonics András (1740–1818) Szegeden született horvát gyökerű családban. Édesapja idősebb Dugonits András módos kereskedő és városi tanácsos volt. Édesanyja Imre Katalin volt. Ifjabb Dugonics András tehetsége már a szegedi piarista gimnáziumban is megnyilvánult. Tanulmányait elvégezve maga is piarista (más néven: kegyesrendi) szerzetes lett. Pappá szentelése után Erdélyben szónoklatot tanított. Az itt látott és hallott római emlékek, hun legendák és magyar hagyományok felkeltették a történelem iránti érdeklődését. 1774-ben a nagyszombati egyetemen tanított matematikát, majd 1788-ban a Budára telepített egyetem rektora lett egészen 1808-ig. Ekkor nyugalomba vonult és szülővárosában élt egészen a haláláig. Dugonicsot viszont elsősorban nem tanári pályafutása miatt értékelték halála után is, hanem szépírói munkásságáért. Művei közül legsikeresebb az Etelka című regény, melynek első kiadása 1788-ban jelent meg. A történet a honfoglalás korát eleveníti meg, de mai szemmel a történet, valamint a szöveg is elavult és történelmietlen. A maga korában viszont az Etelka valódi könyvsiker lett. A túlbonyolított történetben Lehel kürtje is hangsúlyosan megjelenik, ezért aztán a könyv megjelenése után a jászberényi kürt iránti érdeklődés is jelentősen megnőtt.

kép forrása: https://muzsa.sk/irodalom/a-matematikaprofesszor-aki-szepiro-lett-200-ev...