Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Dobó út

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az utca 1979-ben került kialakításra a mai Árpád és Mező utca vége között. 1981-ben pedig a Mező úttól egészen az üzemanyagtöltő állomásig bővítették. 1979-ben Dobi Istvánról (1898–1968) nevezték el. Dobi István kisgazda politikusból lett kommunista politikus. A rendszerváltás előtt kisebb kultuszát alakították ki. 1991-ben felmerült, hogy az utca nevét változtassák Rónára. Ez a terv nagyon ötletes volt, hiszen az utca mögött már valóban a többé-kevésbé sík szántók kezdődnek. Az út a mai nevét 1992-ben kapta, amikor is a nevében csak egy betűt cseréltek, de ez mégis micsoda változás! Dobó István (1502–1572) ugyanis a magyar történelem egyik legismertebb és legnagyszerűbb személyisége. Gárdonyi Géza Egri csillagok című műve nyomán vált nemzedékek példaképévé. Ruszkai Dobó István régi felvidéki birtokos nemesi család sarja. 1548-tól az egri vár egyik várnagya lett és a várat jelentősen erősítette. 1551-ben egy korábban elkövetett garázdasága miatt a király fő- és jószágvesztésre ítélte, de Dobónak sikerült egy évre ezt felfüggesztetnie. 1552-ben az egri várat is megtámadta a török hódító sereg. Míg a várvédők 2000-en addig a törökök legalább 40.000-en voltak. Többek között Dobó István hősies helytállása miatt is sikerült az egri várat megtartani. Helytállása után a magyar királytól bárói rangot és erdélyi vajda címet nyert el. Bár Dobóra mint hősre tekintünk, mégis a korban hírhedt volt kapzsiságáról. Ez utóbbit támasztja alá, hogy a kor egyik legnagyobb birtokosává vált. 1569-ben viszont még az egri ostrom előtti erőszakoskodása miatt bebörtönözték, ahonnan csak 1572-ben szabadult, de még ez évben a szerednyei várában meghalt. Az egri hőst családi birtokán Dobóruszkán temették el. Az anatómiai vizsgálatokból kiderült, hogy Dobó István megjelenésében is daliás termetű volt. Magassága 178-182 cm lehetett, csontozata erős volt és köszvényben is szenvedett.

kép címe és forrása: Kustár Ágnes, Balikó András arcrekonstrukciója Dobó Istvánról https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-nezett-ki-dobo-istvan/