Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Deák Ferenc utca

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az utcát 1974-ben nyitották meg az egykori Ószőlő területéből és ekkor kapta elnevezését is. Deák Ferenc (1803–1876) dunántúli nemesi családban született. Jogi tanulmányokat végzett és Zala vármegyében viselt hivatalokat. 1833-tól részt vett a legtöbb reformországgyűlésen, ahol ellenzékiként küzdött a magyar ügyekért. 1848-ban az első felelős magyar kormány igazságügyi minisztere volt. A szabadságharc leverése után az 1850-es évektől a magyar ellenzék egyik legmeghatározóbb vezéralakja volt. Nevéhez fűződik a passzív ellenállás (a közügyektől való távolmaradás) politikája. 1865-től a magyar uralkodóval történő megegyezést sürgette. Deák Ferencnek köszönhető a Ferenc Józseffel történt kiegyezés, amire 1867-ben került sor. Létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország életében egy új, békés és összességében fejlődő korszakot hozott. 1867-től viszont Deák Ferenc visszavonult a közügyektől. Személye iránti kiemelkedő tiszteletet jól jelzi, hogy ma is így emlegetjük a „Haza bölcse”. Ravatalánál Erzsébet királyné (Sissi) is személyesen megjelent. A korábbi ezüst 200 forintoson, illetve a ma használt 20000 forintoson is rajta szerepel a portréja.