Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Csokonai út

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az utca az 1984-es osztással jött létre és a tanácsülésen felmerült, hogy a közeli Kozma-domról nevezzék el, de mivel az egyik hangadó nem ismerte a név eredetét, ezért a felszabadulásról nevezték el. A felszabadulás a korabeli kommunista értelmezésben az 1944-ben bekövetkezett német megszállást felváltó szovjet megszállást jelentette. (A kommunista rendszerben szinte minden településen volt egy Felszabadulás utca.) Mai nevét 1992-ben kapta. Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) Debrecen város híres szülöttje. Csokonai a tanulmányait a debreceni Református Kollégiumban és a sárospataki Református Kollégiumban folytatta. Már az iskolai években foglalkozott költészettel. Többek között barátságot ápolt Kazinczy Ferenccel és a szintén debreceni Fazekas Mihállyal is. Csokonaira, mint a felvilágosodás korának egyik legjelesebb úttörő magyar költőjeként tekintünk.

Fotó: Kotricz Tünde