Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Bethlen Gábor út

Dr. Farkas Kristóf Vince

A Bethlen Gábor út Jászfényszaru város egyik legrégebbi közterülete. 1854-ben Külső sornak írták, de feltehetően már jóval korábban is így nevezték, hiszen az 1700-as évek végéig valójában ez volt a település utolsó utcája. Az utcának több népi neve is fennmaradt. Hívták Nagy sornak az utca szélessége miatt. Boldogi útnak, hiszen régen erre vezetett az út Boldog községre. 1941-ben az utca elején épült fel az állandó mozi, ezért a helyi lakosság Mozi sornak is nevezi. Ugyanakkor ennek az útnak a hivatalos elnevezése is rengeteget változott a 20. század során. feltehetően az 1920-as években lett elnevezve Bethlen Gáborról. 1947-ben átnevezték Garami Ernőre. Garami Ernő (1876–1935) szociáldemokrata politikusról a Károlyi-kormány kereskedelemügyi miniszteréről nevezték el. 1963-ban viszont újra átnevezték az utat a Vörös Csillagról. A vörös ötágú csillag volt a kommunizmus egyik legfontosabb szimbóluma, ami szinte mindenhol feltűnt. 1991-ben felmerült, hogy a régi népi elnevezés nyomán a Boldogi út nevet kapja. 1992-ben visszakapta régi szép nevét és így lett újra Bethlen Gábor út az elnevezés. Bethlen Gábor (1580–1629) a magyar történelem egyik kiemelkedő alakja. Mivel Marosillyén az Erdélyi Fejedelemség területén született nemesi származású személy volt, ezért apródként Báthory Zsigmond fejedelem udvarába került. Bethlen több hadjáratban és diplomáciai úton részt vett. Hosszú és kalandos pályafutása során 1613-ban Erdély fejedelmévé választották meg. Uralkodását Erdély aranykoraként szokták emlegetni, hiszen intézkedéseivel fellendítette az ország iparát és kereskedelmét, tovább növelte az arany és ezüst kitermelését, valamint támogatta a kultúrát. Gyulafehérváron fejedelmi udvarát reneszánsz stílusban fejlesztette tovább, ahová több tudóst is meghívott. Nem véletlenül került rá a 2000 forintos bankjegyre, melynek előoldalán a fejedelem arcképén túl a gyulafehérvári vár alaprajza is látszódik, a hátoldalon pedig Bethlen Gábor tallérja tűnik fel és Madarász Viktor festménye nyomán megjelenik a kiváló fejedelem a tudósai között is. A bölcs fejedelem uralkodásáról több szépirodalmi mű is született. Ismert adat, hogy a 30 éves háború (1618–1648) elején Bethlen Gábor Jászfényszaru területén is keresztülhaladt.