Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Bajcsy-Zsilinszky út

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az ősi utca legrégebbi elnevezése a Derék sor volt. Ugyanis már 1788-ban ezen a néven emlegették. Érdekes, hogy a Derék sor elnevezés még több mint kétszáz év után is él. A név talán az utca egyenességére, szélességére utalhat. Inkább népi fantázia emléke lehet a Kiss József helytörténeti kutató által is leírt adat szerint azért hívták Derék sornak, mert ott „nagy derék emberek laktak”. A II. világháború előtt egy másik népi elnevezése is volt, hiszen Régi Posta sornak is nevezték. Ugyanis a 19. század végétől 1938-ig itt volt a település posta épülete (Bajcsy út 8.). Ez az elnevezés viszont mára gyakorlatilag elveszett. Az 1854-es térképen Berényi útként van feltűntetve, ami az egykori Jászberénybe vezető útra utal. Az 1930-as években Magyarország kormányzója iránti tiszteletből az út politikai nevet kapott, hiszen Horthy Miklós (1868–1957) lett a hivatalos neve. A II. világháború után az új hatalmi rendszer természetesen ország szerte kitöröltette a korábbi -azaz- a Horthy rendszerre utaló neveket. Így lett az út neve 1947-ben Bajcsy-Zsilinszky Endréről (1886–1944) elnevezve. Bajcsy-Zsilinszky viszont egy meglehetősen érdekes utat bejárt személyiség volt. Bonyolult neve szülei nevéből adódott össze, hiszen apját dr. Zsilinszky Endrének, anyját Bajcsy Máriának hívták. Gimnáziumi érettségi után jogi, közgazdasági és történelmi tanulmányokat folytatott és sikeresen megszerezte a jogi doktori címet. Az I. világháborúban huszártisztként harcolt. A háborút követően szélsőjobboldali országgyűlési képviselő lett és számos újság szerkesztőjeként is ismert volt. 1925-ben háborús helytállása miatt vitézi címet szerzett és ekkor vette fel a Bajcsy nevet. 1939-ben már nyíltan náci ellenes nézeteket vallott, amiért 1944-ben a Gestapo azaz a német titkos államrendőrség emberei elfogták, később pedig szabadon engedték, de hamarosan a nyilasok (magyar nemzeti szocialisták ) fogták el és 1944. december 24-én Sopronkőhidán kivégezték. A II. világháború után Bajcsy-Zsilinszky Endre körül kisebb tisztelet alakult ki és számos településen közterületeket neveztek el róla. Az utca név leírása kissé bonyolult és ezért számos esetben hibásan is írják, ezért ez az utcanév elnevezés nem szerencsés.