Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Kiss László: A Jászság festője

Dr. Farkas Kristóf Vince

Hogyan indult pályafutása?
Nem a Jászság szülöttje vagyok, hiszen a Veszprém megyei Vaszaron születtem 1936-ban. Felsőbb tanulmányaimat a pápai Tanítóképzőben végeztem, ahol tanítói oklevelet szereztem. Meghatározó volt számomra, hogy a képzőben Cziráki Lajos festőművész tanított. Ezt követően Szegeden tanultam tovább a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, ahol rajz szakos tanárként végeztem. Itt Vinkler László festőművész volt a tanárom. 1955 és 1972 között a kengyeli általános iskolában tanítottam. 1972-ben Jászfényszarura kerültem, ahol egyben iskolaigazgatóként is működtem. 1980-tól 1989 júniusáig, pedig a nagyközségi közös tanács elnöke voltam. 1989-től egészen nyugdíjba vonulásomig, 1998-ig az általános iskolában tanítottam rajzot. Jászfényszarun látható munkám a Templomkertben található Csíksomlyói Szűz Mária kép, melyet 1946-ban vitéz Pataky Ferenc festett, de mivel a festmény nagyon megrongálódott, ezért 1996-ban újra festettem.
Kiállításain milyen képek jelennek meg?
A képek zöme 1990 és napjaink között készült. Közülük legnagyobbrészt jászsági helyszíneket megörökítő munkák voltak láthatóak. A Jászságban számos festői helyet találhatunk. Kedvenc helyszíneim: a jászsági Zagyva folyó vidéke, a jászfényszarui Hosszúhát, Jászberény és a Hajta puszta. A magányos tanyák világa különösen is foglalkoztat. Szívesen ábrázolom az eső után a tanyákat, amint a kis tocsogókból előtűnik az épület tükörképe. Munkám során a látvány keltette hangulatot igyekszem megfogni. A kiállított festmények akvarell és olaj technikával készültek. A régi időkre emlékeztet a Tanyai iskolások című kép, ami a kengyeli élmények hatására készült, de egy hajtai tanya is nagy hatást gyakorolt rám, ezért megfestettem az őszi, téli és nyári változatát is. Évszakok szerint főként a téli világ és az őszi színek gazdagsága foglalkoztat. A helyi témákon túl a kiállításban a kiskunsági ménes és egy nyaralás emlékeként a görög táj is megjelenik.
Munkáimból Jászfényszarun és a Jászságban is többen őriznek festményeket, de a dunántúli rokonokhoz és Ausztriába is eljutottak műveim.
Jelenleg milyen festmény tervei vannak?
Sok korábban elkezdett, de be nem fejezett képen dolgozok és szeretném megfesteni a jászberényi ferences és a jászfényszarui templomot is.