Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Jászfényszaru 1848–49-es szabadságharcos hősei

Dr. Farkas Kristóf Vince

Magyarország történetében kiemelt emléke és hagyománya van az 1848–49-es szabadságharcnak.
Jászfényszaru esetében is büszkeségre adhat okot, hogy városunkból is számosan álltak a magyar szabadságharc ügye mellé. Lantos Péter kutatásaiból tudjuk, hogy a szabadságharc során a Jászkun Kerület részeként városunkra 90 katona kiállítása jutott, amit túlteljesítettek, hiszen összesen 94 fő lett besorozva. Az 1849-es események miatt újabb 24 főt kellett Fényszarunak kiállítani. Elméletileg tehát Jászfényszaruból 118 fő vett részt a szabadságharcban, mint fegyveres katona. A szabadságharcban elhunytakat nem számítva, a túlélőkre 1849 után nem várt jó világ, hiszen csak az 1867-es kiegyezés után lehetett emléküket ápolni, de számosan közülük ekkor már életüket vesztették. Az eltelt idő miatt van az, hogy sajnos a Fényszaruról indult szabadságharcosok pontos nevét nem tudjuk. Az 1848-ban önkéntesként bevonultak közül 14 fő nevét ismerjük. (Lantos Péter gyűjtését alább közlöm.) Közülük csak Pál József, Kollár János és Kovács János neve szerepel a honvédegyleti listán.
1867-ben létrejött a Jászkerületi Honvédegylet, ami a szabadságharcban részt vettek emlékének megőrzését és a még élők segítségét tűzte ki célul. A Honvédegylet tagjairól meglehetősen részletes listát vezetett. A névsor Jászfényszarun élt személyeit abc rendben be is mutatom, jórészt a korabeli írásmódot követve, de a korabeli hibákat javítva. A névsorban olvasható, hogy az adott személy melyik ezred katonája volt. Nem meglepő, hogy a legtöbben a Lehel huszárezred katonái voltak, ugyanis ezt az ezredet jórészt a Jászkun Kerület területéről töltötték fel. De két személynél olvasható, hogy a Szűcs Mihály huszárezred által felelevenített Coburg huszárezredben harcolt. Több esetben már az összeíráskor sem volt pontosan ismert, hogy az adott személy hol harcolt, így ?-lel jelölték. Több személynél katonai rangját is beírták, amit az ezredét követően közlök. A Jászkerületi Honvédegylet listájában összesen 70 főnél olvasható, hogy Jászfényszarun élt. Ugyanakkor közülük többről egyértelműen megállapítható, hogy nem városunkból származott és csak később telepedett itt le. Ilyen például Athanász Szilárd, aki Jászfényszaru orvosaként működött hosszú időn keresztül.
Utolsóként a listán Hebrony Alajost tűntettem fel, aki - mint korábbi cikkemben írtam - fia, Hebrony Kálmán plébános révén került idős korában Jászfényszarura és itt is temették el. Kiemelkedő jelentőségét az adja, hogy a többi 1848–49-es szabadságharcostól eltérően az ő sírja napjainkig fennmaradt a Felső-temetőben, tehát sírja fontos emlékhely is egyben.
A közreadott névsor emlékeztessen minket őseink példa adó hősies helytállására és hazaszeretetére.

Jászfényszaru önkéntesei 1848. szeptember

Baranyi Pál
Csorba András
Csorba János
Deák József
Imre István
Kollár János
Kovács János
Pál Imre
Pál József
Pilisi János
Sándor László
Simon József
Szalmás György
Tamasi István

A Jászkerületi Honvédegylet listája 1867

Akantisz Ignác 26. honvéd ezred, hadnagy
Athanász Szilárd 30. honvéd gyalogezred, főhadnagy orvos
Benedek Mihály Reuss-Köstritz huszárezred
Berczeli György Lehel huszárezred
ifjabb Berényi József Lehel huszárezred
idősebb Berényi József Lehel huszárezred
Berényi Márton ? honvéd zászlóalj
Bott István Lehel huszárezred
Bott Mihály Lehel huszárezred
Budai András Lehel huszárezred
Czeglédi Mátyás ? honvéd zászlóalj
Deák Mihály Lehel huszárezred
Dobák István Lehel huszárezred
ifjabb Ézsiás József ? honvéd zászlóalj
idősebb Ézsiás József Miklós huszárezred
Farkas Pál Lehel huszárezred
Fellátó István 25. honvéd zászlóalj
Filippini István 3. honvéd zászlóalj, tizedes
Földi Antal 1. honvéd zászlóalj
Földi László Lehel huszárezred
Holecz Lőrinc Lehel huszárezred
ifjabb Kónya János Lehel huszárezred
idősebb Kónya János Würtenberg huszárezred
Jáger István ? honvéd zászlóalj
M. Juhász István Radetzky huszárezred
Juhász Mihály ? honvéd zászlóalj
Kiss Sándor Lehel huszárezred, őrvezető
Koczka János Lehel huszárezred
Kollár János Radetzky huszárezred
M. Kovács István ? honvéd zászlóalj
Kovács János 30. honvéd zászlóalj
K. Kovács József Lehel huszárezred
Kovács József Lehel huszárezred
Kovács Sándor Lehel huszárezred, tizedes
Kurucz István Coburg huszárezred
Lőrincz József Miklós huszárezred, tizedes
Lőrintz István Lehel huszárezred
Menyhárt Mihály Lehel huszárezred
Mészáros Imre Lehel huszárezred
Mészáros János Lehel huszárezred
Mészáros Mátyás Lehel huszárezred
Mészáros Pál Lehel huszárezred
Molnár Károly Lehel huszárezred, hadnagy
ifj. Nagy István Lehel huszárezred
Nagy István Miklós huszárezred, tizedes
Nagy József Lehel huszárezred
Nagy László Lehel huszárezred
Nyers Lőrinc őrvezető Radetzky huszárezred
Ocskó Antal Lehel huszárezred
Ocskó István Radetzky huszárezred
Ocskó Vencel ? honvéd zászlóalj
Pál Ágoston Lehel huszárezred
Pál József Lehel huszárezred
Pál József Würtenberg huszárezred
Palócz József Reuss-Köstritz huszárezred
Parti István Lehel huszárezred
Percz Antal 34. gyalogezred hadnagy
Pirkler József Attila huszárezred őrmester
Putyner István 1. honvéd zászlóalj
Sápi Pál Lehel huszárezred
Sinkovics János Coburg huszárezred
Szalai Pál Würtenberg huszárezred
Szarvas Mihály Miklós huszárezred, tizedes
Szűcs Balázs Lehel huszárezred
Török János Lehel huszárezred
Török Lőrinc Miklós huszárezred
Török Pál Lehel huszárezred
Vass András Lehel huszárezred
Zsámboki Lőrinc Lehel huszárezred
Zsólyomi János Lehel huszárezred

Hebrony Alajos (1829–1909) honvéd