Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

„Isten útjai kifürkészhetetlenek” – 70 éve államosították az egyházi iskolákat, 2018-ban pedig már újra egyházi fenntartású a fényszarusi iskola

Dr. Farkas Kristóf Vince

70 évvel ezelőtt, 1948. június 16-án szovjet nyomásra államosították az egyházi iskolákat, köztük a fényszarusi római katolikus iskolát is. A cél az egyházak elnyomása, tevékenységük templomfalon belülre történő korlátozása, az addig kiépült oktatási hagyomány felszámolása és a szellemi élet visszaszorítása volt.
Az iskolaügy legnagyobb harca a korszakban az egyházi iskolák ellen folyt. Először a földosztás mért csapást az egyházi iskolákra, jelentősen megnehezítve azok fönntartását. Az első támadás a kötelező hitoktatás fakultatívvá tételére irányult 1947-ben, az egyházaknak ezt rövid időre sikerült visszaverniük. Ezután (az 1947 márciusában közoktatásügyi miniszterré kinevezett Ortutay Gyula irányításával) jól megtervezett és előkészített (propaganda)hadjárat indult az iskolák államosítását előkészítendő. A szó szerint véres harc az egyházak vereségével végződött, Ravasz Lászlót eltávolították, megkezdődtek az egyházak elleni koncepciós perek, Mindszentyt is perbe fogták, a szerzetesrendeket betiltották. Az országgyűlés 1948. június 16-án fogadta el az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt. (Az országgyűlés 230:63 arányban szavazta meg az 1948:XXXIII. törvénycikket a nem állami iskolák fenntartásának átvételéről, vagyontárgyaik állami tulajdonba vételéről.) Az időzítés nem volt véletlen, a tanév vége után nehezebb volt mozgósítani a tantestületet, a diákokat, a szülői munkaközösséget. A keserű pirulát a tanárok fizetésemelésével próbálták megédesíteni (már júniusban!). Összesen 6505 iskola került ekkor állami tulajdonba, (a katolikus egyház részéről ez 3148 intézményt érintett), az ország iskoláinak több mint kétharmada. 18 ezer pedagógus vált állami alkalmazottá.
Forrás: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/tort_tan_valt/az_iskolk_llamost...

Jászfényszaru sem vonhatta ki magát a törvény alól, s így az oktatási intézmény teljes ingó és ingatlan vagyonát és tantestületét át kellett adnia az államnak,s erről "önként" döntenie is kellett. A dokumentumokból, amelyek rendelkezésünkre állnak, kiderül, hogy a római katolikus tanítótestület rendkívüli ülésen határozott erről.
A dokumentum aláírói: Tóth János (elnök), Pénzes Miklós (jegyző), dr.Bitter Istvánné és Adamcsek Imre (hitelesítők)
A képen,az államosítás előtti évek tantestülete látható, akiknek áldozatos oktató-nevelő munkáját megőrzi az emlékezet.
Ülő sor: Kiss Katalin, Lung Gizella, Tisztelendő, Tóth János, Seres Erzsébet, Danasi Mariska
Álló sor: Noge Gyula,?, Adamcsek Imre, Havasi Anna,?, Csiky Margit, Zingay Béla, Miklósi István, Pénzes Miklós
Köszönjük a képet Nagyné Kiss Máriának!