Hungarica Carmina super
Possessoriis Districtuum Ja-
sygum, et Cumanorum singuli
Loci, singulo Distico expressis
ddo 10æ Maji 786.

Az Nemes Jász, ’s két Kun,
győnyőrű Megye kit Lehel, és Kun
Tett szabadá Mérgest
birja Pákával ékest.
Boldogháza Berényt, ’s Négy Szál-
lás fogta kőzépszint,
Tart ide Nyir bokros,
fél Bene, Mizse, Lajos.
Fél Kerekegyházát, Szent
Andrást, Agó határját
Jász Árokszállás szánt,
vett, aratt, kapál, ’s áss.
Búzát Apáthi vetett, Heves
Ivány árpát eresztett,

Forr Barmában a’ vér,
mellyre nevelte Kocsér.
Ójja Ladányt tőltés, Veteményét
rontya sok őntés,
Fél Pálos Barmát
Fél Bene tartya Juhát.
Alsó Szent Győrgy is Zagyváján
úsz is, halász is,
Fél Kara, Kiss Szállás
Boldogházába nyúlász.
Harmada Négy Szallást, Jász
Jákóhalma Kaszállást
Egy, fél Szent Lászlón
teszen, arattat azon.
Fén szaru Kárvallást, lát sok
víz, gaz, ’s homok állást,
Dinnye néki Kintset,
’s fél Kara lennye tehet.
Őnti Kiss-Ért vízár, Pálosban
sok homok áll, ’s jár,

Szép Űrűt itt eleget,
Pontyokat ott ehetett.
Dósa Berekkel el él, az Tarna
ha őnt oda, nem fél,
Szent László egy hatodán
meg nyeri Barma nyáján.
Felső Szent Győrgy is Zagyvát
iszik, ollykor átt úsz is
Szent László egy hatodán
Nyert java lett a’ Bikán.
Végre Mihály-telkén Zagyvával
a’ Tarna le menvén,
Szent László egy hatodán
Űll homok allya hátán.

***
Kardszagi Pusztákban, Szent
Miklós vég határjában,
Asszony ’s ködszállás,
Bótsa, ’s Magyarka tavas.

Kiss Újj Szállással, Kis, és Tóth
Turgon az árja,
Csorbán egy Negyedét
Marialakka vetett.
Túrkeve Móriczal meg kiss
Kaba Pohamarával,
Egy Negyede Csorbát
tőbbnyire szánt, vett, aratt,
Kúnhegyes az Mirhót, noha sok-
szor ohajtya, mint egy jót,
Most keves egy Kalbász,
hol vetett, ott tsónakász.
Szent Mártony Helység Mester-
Szállási kővérség
Szántatik, és egy fél
Csorba barommal el él.
Kún Madaras szélrűl termést
Fábiánka kőzéprűl,
Kápolnás réttyén
fel kele Kaba széttyén.

***
Vég Halas tájja, kies homokos
noha, de vele Fűzes,
És Bodoglár, Feirtó,
Balota, Zana, Tajó.
Félegyháza Csólyost ’s fél
Kiss Szállása Galambost,
Birja Ferentz-Szállást,
birka Juhának ivást.
Szent Miklós Szék mázt, Bábont
hatodrész Kerekegyházt,
’S fél Bősztőrt, Szankot,
Orgoványába rakott.
Bába homoknak Urát, Kún
Atokháza Dorosmát,
Szenvedi, mert pihenés,
Szált homokának Űlés.
Kún Szabad Szálláshoz Jakab-
Szállás, ’s Bősztőr Urához

Tart kettője fele,
Fél Kis-Balázsval ide.
Tartya Fűlőp Szállást Kerek-
egyház, és Jakabb Szállás,
’s Kiss Balázsa teje,
harmada része fele.
Laczházi Kátón, Jakabházán
a’ Duna lompol,
Móriczban is el hat,
hogy ha Csókásba kikap.
Majsa homokja terűl, Jakab-
Szállás egy negyedén szűl,
Szép kenyeret, barmot
Agasegyháza, Kígyós.

Per Laurentium Bedekovits II.
Distuum. Jazygum, et Cumanorum
Juratum Ord Geometram.