Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Hatvani Cukorgyárban dolgozó munkások – 1957

Dr. Farkas Kristóf Vince

A képek bár elmosódottak kissé, mégis sok érdekes adattal szolgálnak: a Hatvani Cukorgyár belső terei, a munkaruházat, munkafolyamat egyes részeit figyelhetjük meg. Jászfényszaru ugyan Szolnok megyéhez tartozik, mégis a településhez legközelebbi város az Hatvan. Fejlett ipara felszívta a munkások nagy részét a háború után is. Ki a cukoriparba, ki a konzerviparba helyezkedett el, illetve a helyi kertészeti mezőgazdaság is sokat szállított be az említett gyárakba.
A Hatvanba működő cukorgyár nagy múltra tekintett vissza már a képek készültekor 1957-ben is.

A gyár részletes története a wikipédián is olvasható: https://hu.wikipedia.org/wiki/Hatvani_cukorgy%C3%A1r

"Az 1948. évi 25. törvénycikkellyel, illetve a végrehajtását szabályozó 3500/1948 kormányrendelettel a hatvani cukorgyárat a többi magyar cukorgyárhoz hasonlóan államosították; az irányításuk a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt álló Cukoripari Igazgatóságához tartozott.

Az 1950-es években az első ötéves terv időszakában a nehézipar kiemelt fejlesztése miatt az élelmiszeriparnak, azon belül a cukoriparnak nem jutottak források. Az államosítástól kezdve 1955-ig a hatvani gyárban végzett beruházások összege az amortizáció alatt maradt. A répafeldolgozási kapacitás 2100 tonna/nap körül mozgott, az éves cukortermelés 16 ezer és 32 ezer tonna között volt. Az 1949-ben elkezdett kísérleteket követően 1950-től a cukorgyár pektingyártással is foglalkozott.

1957-től kezdve a beruházásoknak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar javára történő átcsoportosítása nyomán a hatvani cukorgyárban is jelentős fejlesztésekre és korszerűsítésekre kerülhetett sor. Így az 1957-1966 közötti tíz év átlagában évente 59%-kal több cukorrépát dolgozott fel, mint 1950-1955 között. Az éves gyártott cukormennyiség 30–50 ezer tonna között mozgott. Ezekben az években a gyártási idény alatt a csúcslétszám 1100–1300 fő közötti volt."

A képeket köszönjök Kiss P. Máriának, a gyűjtést Nagyné Kiss Máriának.