Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Edi néni lagzija 1941

Dr. Farkas Kristóf Vince

Ki ne emlékezne Edi nénire, a trafikosra? A trafik az Ady Endre út egyik házában volt. Az utcára nyíló ablakon kellett bekopogni, ha az ember egy szelet csokit, cukorkát, cigarettát vagy éppen Exotic dezodort szeretett volna vásárolni.
Ezen a képen ő a menyasszony, Kiss Edit, mellette férje, Szabó Sándor 1941-ben esküvőjük alkalmából, a vőlegény mellett Török Etelka, Edi néni mögött testvére, Kiss László. Ők ketten Kiss János gőzmalmos gyermekei, az ő családnevükből ered a Kismalom helynév elnevezése.
A képen látható még Rubint Anna és Kiss Erzsébet. Rubint Anna Kiss Edit keresztanyja volt. Kiss Erzsébet pedig Rubint Anna nevelt lánya. Itt 15 éves korában.

Az alábbiakban Pető Lászlóné Sándor Katalin mesél erről az időszakról dr. Kiss Dávid Sándornak 2019. májusában:

Rubint Panka a vasútnál (Lipóczilapos) tanyázott, cselédül Kiss Erzsébetet (Sándor Katalin édesanyját) fogadta 11 évesen magához. Olyannyira szerette Örzsikét, hogy egészen magához vette, sőt lényegében ő házasította ki, és Sándor Katóka is mint Rubint nagymama emlegette őt.

Az esküvői fényképen „ott áll édesanyám Kiss Erzsébet. 11 évesen odaadták nevelő … Panka néninek. Hatan voltak testvérek, oszt szegények voltak nagyapámék, oszt anyut odatták cselédnek. Ő ott szolgált, Rubint Panka néninek meg ugye nem vót családja, meg a trafikos Edi néninek az keresztanyja vót, mer’ mán most utóbb úgy élt, hogy trafikot nyitott ott abba’ a házba, tehát édesanyám onnan ment férjhö’ Panka néném szebben kistafírungozta, mint a saját szülei az ő testvéreit. Nagyon szerette, meg én is Rubint nagyanyának híttam. Ő itt lakott, ahol Edi néni lakott később. Nem jut eszembe, hogy milyen Ferdinánd (talán Czeglédi Ferdinánd) volt a férje Panka nénémnek. Edi néni (és Szabó Sándor) síremléke mögé még oda van téve a fejfája, fönt a dombtetőn a csengettyű mellett (Alsótemető). Édesanyám mondta, hogy bőröndbe’ tartották a pénzt az ágy alatt, mikor takarított, oszt ott vót egy nagy bőrönd papírpénz. Ott van a fénylépen Kiss Laci bácsi is, az nég akkor legyén vót. Panka néni 1961-62 körül halt meg. Tudom, hogy elsőáldozáskor még ott öltöztettek föl kismenyasszonynak, nála. Ahol Edit lakott, az volt a Rubint nagyanya háza, tehát az udvaron az a kis külön épület, az egy borospince volt, fölül meg mindenféle búza, meg takarmány vót, arra használták. Mikor anyunak a testvérei mentek e csarnokba a tejjel, akkor mindig Marcsa nagynéni meg behítta, adott neki egy bögre bort, a kannába tett egy kis búzát, hogy vigye haza, de amúgyis Panka néni is kűdött nekik mindig mindent. De amúgy meg anyut olyan szigorúan fogta, hogy az csak lesett a gát tetejin kifele, míg a testvérei sétálni (korzózni!) mentek vasárnap. Őt nem engedte Panka néni sehova, csak a templomba, a misére. Őt nem engedte korzóra. Hiába, hogy jobb sora vót, ez vót a bánata, meg az oroszokot, mikor itt vótak, hogy hát hova gyukja el a Panka néni, mer’ ott is beszállásolták magukot, oszt akkor beágyazta az ágyba anyut. Igen ám, de ahogy berúgtak, meg jó kedvek lett a ruszkiknak, hát a’ egyik lefeküdt, oszt észrevette anyut. No, az mint a villám kiugrott, kiszaladt. Oszt a házba’ a hátsó kisszobába aludtak, középen volt a konyha, de bolthajtás vót, tehát az utcai szoba felé is vót egy kemence, meg a hátsó kisszobába is. Namost meg bóthajtás vót az indofni fölött, de vót ott egy látra, anyu oda fölmenekült a padlásra, osz’ majd nem tudom meddig etetgette úgy, hogy föladogatta Panka néni az ennivalót, mer’hogy fölhúzta a létyrát maga mögött, hogy ne vegyék észre, hogy hova lett. Erre emlékszek, mert sokat mesélte. Édesanya (Kiss Erzsébet) ’26 februárban született. A fényképen a Rubint Teréz a kalapba’, a gazdagon öltözött hölgy lehet, mer’ ugye ezek módosak voltak. Mer’ Panka néni meg bekötött fejű kis öreg néni. Anyu előtt áll valahun.”

A fényképet köszönjük Pető Lászlóné Sándor Katalinnak, aki Kiss Erzsébet lánya.