Petőfi Sándor Művelődési Ház és KÖNYVTÁR Jászfényszaru

Utcaneveink nyomában – Eötvös Loránd utca

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az utca az 1974-es osztással jött létre az egykori Ószőlő területéből és nevét is ekkor kapta. Báró vásárosnaményi Eötvös Loránd Ágoston (1848–1919) jeles magyar nemesi családban született. Édesapja báró Eötvös József író és politikus, az első felelős magyar kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, édesanyja barkóczi Rosty Ágnes. Eötvös Loránd gimnáziumi tanulmányait a pesti piaristáknál végezte. A pesti egyetemen jogi tanulmányokba kezdett, illetve természettudományokat is hallgatott, de hamarosan a reál tudományok mellett köteleződött el. 1867-ben már a Heidelbergi Egyetemen tanult, ahol 1870-ben fizikai tanulmányait doktori címmel fejezte be. 1875-ben házasságot kötött Horvát Gizellával, akitől három gyermeke született. 1889 és 1905 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségét is betöltötte. 1894 és 1895 között vallás- és közoktatásügyi miniszterként is működött. Párizsi mintára megalapította a szegény sorsú, de tehetséges fiatalok részére a báró Eötvös József Collegiumot. Nevéhez fűződik az Eötvös-féle törvény és az Eötvös-effektus. Feltalálta az Eötvös-ingát, melyet például a kőolaj és földgáz kutatásához használják. 1950 óta nevét viseli az egykori pesti Magyar Királyi Tudományegyetem (ma: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)). 1970 óta nevét a Hold egyik krátere is őrzi.

kép forrása: https://www.elte.hu/content/baro-eotvos-lorand.e.10897